HİZMETİÇİ EĞİTİMLER

HİZMETİÇİ EĞİTİMLER

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığınca birinci basamak hizmetlerinin sunumunda personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini ve görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak gerektiği belirtilerek Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarına 2016-2017 yılı hizmet içi eğitim planı hazırlanmıştır.

Kurumumuzca hazırlanan Müdürlüğümüz tarafından koordine edilen, hizmet içi eğitimler; 15-22-29- Mart ile 12-04-2017 tarihlerinde Müdürlüğümüz konferans salonunda yapılacaktır. Hizmet içi eğitimler; 15/03/2017 tarihinde başlamış olup, İlimizde görev yapan Aile hekimlerine ve Aile Sağlığı Elemanlarına verilecektir.

Copyrigt © 2016 ® Aksaray Halk Sağlığı Müdürlüğü aksarayweb.net Mrt