Eğitim Birimi

Ebe.Melike ALKAN

Eğitim Şube Birim Sorumlusu

 

EĞİTİM BİRİMİ GÖREVLERİ

1.Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenmiş konularda; Kurumumuza bağlı sağlık personel eğitim planını hazırlamak, eğitim programlarını düzenlemek, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak, koordine etmek,

2.Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenmiş konularda; halkın sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim programları hazırlamak, yürütmek, koordine etmek,

3.Eğitim öğretim yılını kapsayan dönemde Üniversite, Sağlık Meslek Liseleri, Teknik Liseler,yaz stajı gibi veya  ders uygulamaları kapsamında ücretli/ücretsiz öğrenci kabulü, devam/devamsızlık takibi, staj uygulamalarının tamamlanması,

4.Aday memurlarının, ilgili Şube Müdürlüğüyle işbirliği içerisinde temel ve hazırlayıcı eğitimleri düzenlemek,

5.Bakanlığımızca düzenlenen eğitim faaliyetlerinin İlgili Birimlere duyurulmasını sağlamak,

6.Bakanlığımızca düzenlenen eğitim faaliyetlerinin verilen sertifikasyon işlemlerinin takibi, güncellenmesi vbg işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

7.Halk Sağlığı Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak,


Copyrigt © 2016 ® Aksaray Halk Sağlığı Müdürlüğü aksarayweb.net Mrt