Hukuk İşleri Birim

Av.Ayşegül AKSU 
Hukuk İşleri Birim SorumlusuHUKUK İŞLERİ BİRİMİ GÖREVLERİ1. Bakanlık Hukuk Müşavirliğince belirlenen kurallara uygun olarak davalara ve icra takiplerine ilişkin bilgi ve belge temin ederek, usul iş ve işlemleri yürütmek ve bu konularla ilgili yazışma yapmak,
2. Hukuki konularda danışmanlık yapmak,
3. Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerin zamanında alınmasında il müdürlüğüne ve teşkilata yardımcı olmak,
4. İlgili mevzuatı uyarınca personele hukuki yardımda bulunmak,
5. Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak,
6. Hukuk işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak,
7. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
8. İl müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Copyrigt © 2016 ® Aksaray Halk Sağlığı Müdürlüğü aksarayweb.net Mrt