Kalite Politikamız

 Kalite Politikamız

Aksaray Halk Sağlığı Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenen sağlık politikaları ve hedefleri doğrultusunda; etkin, kolay ulaşılabilir, ölçülebilir, planlı bir sağlık hizmeti sunmayı amaçlayan bir anlayışa sahiptir.

Aksaray Halk Sağlığı Müdürlüğü; birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek, bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak temel sağlık hizmetlerini, tüm vatandaş ve çalışanların beklenti ve memnuniyetini sağlayacak şekilde gerçekleştirir.

1.GÜVENİLİR; Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenen sağlık politikaları ve hedefleri doğrultusunda, güncel araştırma ve bilgilere dayalı, yüksek kalitede sağlık düzeyine ulaşmaya çalışır. Koruyucu, önleyici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini kaynaklarımızı verimli kullanarak, tüm halkımıza etkili şekilde ulaştırır.

2.DUYARLI; İnsan ve çevreye saygılı, vatandaş ve sağlık personelinin ihtiyaç ve önceliklerini belirleyen, çalışan sağlığını ve güvenliğini koruyan, çevre sağlığı risklerine karşı önlem alan ve çevre sağlığını geliştiren çalışmalarda bulunan bir kurumdur. Hizmetlerini vatandaşlarımıza en uygun sürede verilmesini sağlar.

3.İLGİLİ; Problemleri tespit eder. Çözüm getiren yararlı, güncel bilgi ve desteği sağlar, gerekli düzenlemeleri yapar. Halkın sağlığını korur ve geliştirir, halkın sağlığını tehdit eden tüm durumlarla mücadele eder. Özel günlerde ve haftalarda koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili eğitimler düzenler.

4.YENİLİKÇİ; Ortaklarımız ve sağlık çalışanları ile işbirliği yaparak geleneksel sınırların ötesinde bilimsel araştırma ve yayınların ışığında; yeni yaklaşımlar ve çözümler geliştirerek kaliteli yönetim anlayışı ve çalışma ortamı sunar. Vatandaşa ve çalışanlarına sürekli kendini geliştirme imkanı sağlar ve sağlıklı yaşam tarzı eğitimi vererek bilinçlendirir. Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyar ve etkinliğini sürdürerek iyileştirir.

5.İŞBİRLİKÇİ; Sağlıklı bir hayat bilincini toplumda oluşturmak için sivil toplum kuruluşları, tüm kamu kurumları ve özel firmalarla işbirliği yapar. Akademik çevrelerle ortak bilimsel çalışmalar yapar. Çalışmalarını ve edindiği bilgileri paylaşan güvenilir bir ortaktır.

6.DENGELİ; Sahanın belirlenen öncelikleri, sağlığın korunması ve geliştirilmesi görevi, bilginin düzenlenmesi, kanıtlanmış ve yenilikçi uygulama yöntemlerinin kullanılması ile birlikte dengeli yaklaşım sağlar. Kaliteli birinci basamak sağlık hizmetine toplumun her kesiminin erişebilirliğini sağlar ve düzenlemeler yapar. Hakkaniyetli ve kaliteli hizmet sunar.

Copyrigt © 2016 ® Aksaray Halk Sağlığı Müdürlüğü aksarayweb.net Mrt